Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

De eerste Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 1 mei 2019 van 15.00- 17.00 uur in de grote zaal van het Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel  50, te  ‘s-Hertogenbosch.

U bent van harte uitgenodigd.

Het bestuur