Ledeninformatie

Beste sportlieden,

We hopen dat u van de vakantieperiode heeft kunnen genieten en voldoende energie heeft verzameld om weer enthousiast aan uw wekelijkse sportieve activiteiten te beginnen.

Het nieuwe seizoen begint weer op maandag 20 augustus 2018 (week 34) en eindigt vrijdag  5 juli 2019 (week27).

De nieuwe Seizoenskalender 2018-2019 voor alle activiteiten is te bekijken en te downloaden via www.50plusbeweegt.nl/seizoenskalender. U kunt zo zelf zien op welke dagen er wel of geen activiteiten zijn wegens vakanties en feestdagen. Ook het complete weekprogramma met prijzen is te bekijken en downloaden via www.50plusbeweegt.nl/weekprogramma-en-prijzen.

AVG en uw persoonlijke gegevens

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Uiteraard dienen wij ons daar ook aan te houden. Daardoor is het niet langer toegestaan dat de persoons- gegevens op onze (leden)website door alle leden bekeken kunnen worden. Denk daarbij ook aan de Bellijst en de Deelnemerslijst van alle activiteiten. Uw docent of begeleider is steeds in het bezit van de meest recente lijsten. Voor nadere info kunt u via de contact pagina contact met ons opnemen.

Er gaat wat veranderen bij het Bewegingscentrum 50Plus
Het Bewegingscentrum 50Plus is oorspronkelijk door de gemeente ’s-Hertogenbosch opgezet en wordt in de praktijk door een Begeleidingscommissie bestuurd. Dit steeds onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Per 1 januari 2019 zal het Bewegingscentrum 50P

lus echter een zelfstandige vereniging worden met een eigen bestuur. Ook u wordt dan automatisch lid van onze nieuwe vereniging. Wij als bestuur i.o. (voorheen Begeleidingscommissie) zijn druk bezig om alles op tijd geregeld te krijgen en zullen u graag blijven informeren over de stand van zaken.

In de praktijk zult u er tijdens het sporten niets van merken, echter nodigen wij u als toekomstig lid uit om onze nieuwe vereniging, waar mogelijk, te ondersteunen. Onder andere door de jaarvergadering in mei 2019 bij te wonen maar ook door de vereniging in uw kennissenkring meer bekendheid te geven. Wij willen als bestuur naar een sterke en actieve vereniging o.a. door het voor u aantrekkelijker te maken qua activiteiten, contacten, ontspanning en gezondheid.Wij willen zo ook graag andere sporten gaan introduceren.

Het bestuur
Hans Bender heeft besloten om na 10 jaar te stoppen als secretaris voor het Bewegingscentrum. Inmiddels hebben we Hans op gepaste wijze bedankt voor zijn jarenlange inzet.Het huidige (i.o) bestaat nu uit:
Harrie Wijn                        Voorzitter
Louis Smits                        Secretaris
Ton Teurlings                    Penningmeester en ledenadministratie
Henny Budde-Opstal       Voorzitter Commissie Evenementen en Vrijwilligersactiviteiten
Riks Peijnenburg              Materialencommissie

Extra bestuursleden gezocht
Als bestuur hebben we nu behoefte aan enkele extra bestuursleden die binnen hun, nog op te zetten,  commissie gezamenlijk de specifieke taken verrichten van de commissie verrichten.

Voorzitter van de commissie PR en communicatie
Deze commissie beheert de website en de Facebook pagina, verzorgt de Nieuwsbrieven en de  algehele promotie van onze vereniging.

Voorzitter van de commissie Technische en sportieve zaken.
Deze commissie beheert de sportlocatie, de sportmaterialen, houdt overleg met de docenten en begeleiders, en gaat op zoek naar nieuwe sportactiviteiten voor onze leden.

Uw hulp en ideeën zijn dus welkom. Benader simpel één van onze huidige bestuurleden en laat weten waar u ons wilt helpen of welke ideeën u graag aan ons kwijt wilt.

Een bijdrage  van de afdeling Sport & Recreatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch
Nieuw seizoen met nieuwe kansen!
Vanuit de gemeente wordt het Bewegingscentrum 50PLUS sinds jaar en dag ondersteund. Maaike Schneider is als consulent steeds nauw betrokken. In 2015 maakte Maaike met een aantal vrijwil- ligers, de denktank, een beleidsplan. Het plan kreeg de naam ‘Samen in beweging voor groei en bloei.
Met de komst van nieuwe bestuursleden, groeiden nieuwe ambities. Vanuit de gemeente zijn we nu serieus ingegaan op het verzoek om te onderzoeken of het Bewegingscentrum een zelfstandige vereniging zou kunnen worden. Wij als gemeente vroegen de Sesam Academie om de initiatiefnemers te ondersteunen. Het proces is nu op zijn einde en de insteek is om daadwerkelijk een vereniging te gaan worden per 1.1.2019! Dat betekent dat je als sporter lid wordt, wat bij menig sporter al lang zo voelde.
Momenteel werken aan ‘de achterkant’ de gemeente en het bestuur samen om de verzelfstandiging zo soepel mogelijk te laten verlopen. De besluitvorming over de exacte manier en ondersteuning voor deze verzelfstandiging staat voor het najaar op de agenda bij de afdeling Sport & Recreatie. Via deze nieuwsbrief houden we u in de toekomst graag op de hoogte. Zijn er vragen, mail dan naar e.deroos@s-hertogenbosch.nl

Welkom op de Burendag van 22 september
Op 22 september wordt van 11.00 – 16.00 uur op het Sportpark Noord de Burendag gehouden. Voor u als sporter een uitgelezen kans om uw buurvrouw, vriend op partner uit te nodigen om eens te kijken wat wij allemaal aan sportactiviteiten organiseren. Wij bieden geïnteresseerden de kans om alles

 

even uit te proberen, vragen te stellen en samen met een docent wellicht de juiste sportkeuze te maken.
Dus neem zoveel mogelijk geïnteresseerden mee, al is het maar voor de gezelligheid.

Fittest

Fit zijn is goed en daar heeft u iedere dag plezier van. Zou u willen weten hoe het met uw fitheid staat dan bestaat die kans. In oktober of november organiseren wij in onze sporthal een fittest voor ouderen. Deze fittest wordt samen met de gemeente georganiseerd. Over de juiste datum zullen wij u later informeren.

Wij wensen u een fantastisch sportseizoen met veel gezelligheid.
Bestuur Bewegingscentrum 50Plus